Popis činností

Ekonomicko-právní poradenství

Zajišťujeme komplexní poradenství, konzultace, rozbor obchodních případů, zpracování
příslušné dokumentace, zajištění vhodného financování apod. Specializujeme se na oblast
obchodního práva a práva obchodních společností, přeměny a akvizice, práva nemovitostí a
stavebního práva, právní due diligence, mimosoudní řešení sporů

Developerská činnost

Pro vlastní projekty, nebo pro vybrané investory zajišťujeme:

 • koupi pozemků pro určitý investiční záměr
 • vypracování projektů
 • financování projektů
 • výstavbu a rekonstrukci nemovitostí
 • prodej nebo pronájem cílovému zákazníkovi

Property management

V rámci komplexní správy majetku, budov a nemovitostí zajišťujeme:

 • přípravu a správu veškerých souvisejících smluv (smlouvy s nájemci, evidence nájmů, sledování
  lhůt smluvních vztahů, zajištění veškerých smluvních činností týkajících se externích dodavatelů
  služeb).
 • servis spojený s vedením účetnictví k nemovitému majetku, vedení evidence plateb nájemníků,
  fakturaci, kontrolu plateb.
 • zastupování v jednání s dotčenými orgány státní správy, pojišťovnami, dodavateli médií
  a materiálů.
 • údržbu a opravy objektů.
 • právní poradenství v oblasti správy a prodeje nemovitého majetku.

Komplexní služby pro operace s pohledávkami včetně vymáhání

Pro vybrané klienty poskytujeme komplexní služby v oblasti pohledávek, od počátečního rozboru
pohledávek, přes návrh řešení až po jejich vymáhání.
Na základě dlouholetých zkušeností umíme zvolit nejefektivnější způsob vymáhání pohledávek,
zajišťujeme veškerou komunikaci s dlužníkem. Pohledávky řešíme mimosoudním jednáním, nebo
pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení.